Outcomes

Rapport Kwadranti 

L-imsieħba fil-proġett ‘Weight Matters’ waslu sabiex iffinalizzaw rapport sommarju ta ‘qafas transnazzjonali li jiddeskrivi u janalizza s-sejbiet mir- riċerka li saret fuq livell Ewropew. Għaldaqstant dan ir-rapport jasal biex jitfa dawk fuq ċerti similaritajiet u differenzi eżistenti bejn il- pajjiżi u anki l-kulturi msieħba. Il-pajjiżi fi ħdan dan il-proġett jinkludu: ir-Renju Unit, il-Greċja, Malta u kif ukoll l-Italja. Is-sejbiet minn dan ir-rapport huma maħsubin li jkollhom rwol ewlieni fl-iżvilupp tal-materjal u r-riżorsi ta’ taħriġ kemm għall-Programm ta ‘Taħriġ ‘Weight Matters, kif ukoll fil- Gruppi ta’ ‘Coaching’ u ‘ Mentoring’ li se jaħdmu sabiex jilħqu l-bżonnijiet tal- gruppi li għalihom huwa mmirat dan il-progett. Il-bżonnijiet imsemmija jinkludu dak li qed jiġi msejjaħ bħala l- litteriżmu fil-piż kemm għall- adulti b’piż żejjed kif ukoll maħsub jgħin lid-dijetiċi, il-kowċis tas-saħħa u ħarrieġa oħra li jixtiequ jipprovdu taħriġ u soluzzjonijiet ta ‘konsulenza realistika u effettiva għall-adulti li jinħtieġu dan.

Niżżel l-Eżitu