Il-Framework tar-riċerka ta’ Weight Matters

Il-Framework tar-riċerka ta’ Weight Matters għall-Greċja. KMOP ikkordinat l-organizzazzjoni ta’ żewġ focus groups u ta’ xi servejs onlajn u bħalissa qed toħloq ir-Rapport tal-Framework Nazzjonali għall-Greċja.L-informazzjoni miġbura se sservi sabiex tinħoloq bażi soda sabiex fuqhom jinbnew il-kurrikula formattivi u l-attivitajiet tal-coaching li se jidħlu fis-seħħ fil-ħarifa tal-2018. KMOP jirringrazzja l-associate partner tiegħu #MathainoDiatrofi għas-sapport fil-qasam xjentifiku.

Download the Weight Matters Framework here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *