Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή αλλιώς NLP (Neuro-Linguistic Programming) μπορεί να οριστεί με ποικίλους τρόπους. Ο επίσημος ορισμός αναφέρει πως αποτελεί «τη μελέτη της δομής της υποκειμενικής εμπειρίας» (πηγή: Romilla Ready. Neuro-linguistic Programming For Dummies. John Wiley & Sons; 2nd Edition, 2010). Εστιάζει στη διαδικασία της σκέψης (τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις αισθήσεις μας προκειμένου να κατανοήσουμε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας – ‘νεύρο-‘), στη γλώσσα (τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα και πώς ο τρόπος αυτός επηρεάζει εμάς και τους γύρω μας – ‘γλωσσικός’), καθώς και στη συμπεριφορά μας (τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις ιδέες και τις ενέργειές μας, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αναμενόμενα ή μη αποτελέσματα – ‘προγραμματισμός’).

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέου σκεπτικού και της λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τις θετικές προθέσεις που αποτελούν τη βάση για όλες τις ενέργειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αλλαγή ιδεολογικής δομής (ή τρόπου σκέψης), την καλύτερη κατανόηση των γύρω μας και την οικοδόμηση κοινωνικής συνοχής.

Θετική Ψυχολογία – Η επιστημονική μελέτη σχετικά με τις σημαντικότερες αξίες της ζωής και την ενθάρρυνση της βέλτιστης ανθρώπινης λειτουργίας.
Ενσυνειδητότητα – Η τεχνική που σχετίζεται με την επίτευξη πλήρους επίγνωσης του τι συμβαίνει μέσα και γύρω μας τη δεδομένη στιγμή.
Αυτο-ύπνωση – Μία κατάσταση του μυαλού, η οποία προκαλείται με φυσικό τρόπο και μπορεί να οριστεί ως μία κατάσταση βαθιάς αυτοσυγκέντρωσης, όπως ο διαλογισμός. Με την αυτό-ύπνωση μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, να “χτυπήσουμε" τις κακές συνήθειες στη ρίζα τους και να κερδίσουμε τον έλεγχο του εαυτού μας.