Το Έργο

Ο κόσμος μας βρίσκεται στα πρόθυρα μίας κρίσης παχυσαρκίας.Το 2012, στην Ευρώπη περισσότερο από το μισό (52%) του ενήλικου πληθυσμού ήταν υπέρβαρο (30-70%) ή παχύσαρκο (10-30%). Δυστυχώς, τα ποσοστά αυτά εξακολουθούν να αυξάνονται. Η παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ παρατηρούνται μεγάλες παρεκκλίσεις μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με μελέτες, άτομα που ανήκουν σε ομάδες χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου έχουν αυξημένες πιθανότητες να είναι παχύσαρκα. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη εξαιτίας ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Τα αίτια της παχυσαρκίας είναι σύνθετα. Μπορούν να είναι βιολογικά και συμπεριφορικά και εδραιώνονται εντός ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου. Σύμφωνα με μελέτες, το περιβάλλον ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι σχετικά με τον τρόπο ζωής τους.

Το έργο «Weight Matters» υιοθετεί μία νέα προσέγγιση εκπαίδευσης ενηλίκων στο θέμα της απώλειας και του ελέγχου σωματικού βάρους. Επίσης, θα αναπτύξει πιλοτικά αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των προκλήσεων της ζωής σε παχυσαρκογενή περιβάλλοντα. Παράλληλα, θα προσφέρει ένα σύνολο εξατομικευμένων λύσεων, εστιάζοντας στη συμβουλευτική καθοδήγηση (coaching) και την προσωπική καθοδήγηση (mentoring), με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των ενηλίκων σε θέματα βάρους και την αλλαγή της νοοτροπίας τους, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία την απώλεια βάρους.