Εταίροι

H Inova Consultancy λειτουργεί από το 2001 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη στήριξη ατόμων που υποεκπροσωπούνται ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στο εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος του έργου της Inova επικεντρώνεται στην παρουσία των γυναικών σε μη παραδοσιακούς τομείς, όπως στον τομέα των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής & των Μαθηματικών (STEM). Ακόμη, η διευθύντρια της Inova, Marina Larios, έχει αναλάβει την προεδρία του WiTEC, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τις Γυναίκες στις Θετικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Τεχνολογία (SET). Παράλληλα, η Inova έχει διευρύνει τις ομάδες-στόχους στις οποίες απευθύνεται και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση ατόμων που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους σε δύσκολους καιρούς. Στις ομάδες-στόχους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι που βρίσκονται Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης (NEET), άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και γυναίκες θύματα βίας, εμπορίας ανθρώπων, κακοποίησης ή που έχουν βρεθεί σε κατάσταση έλλειψης στέγης. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Inova χρησιμοποιούνται τόσο η συμβουλευτική όσο και προσωπική καθοδήγηση (coaching, mentoring) για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνει κανείς επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επιπλέον, η Inova παρέχει κατ’ ιδίαν συμβουλευτική καθοδήγηση, εργαστήρια και Κύκλους Επιχειρηματικότητας/Σταδιοδρομίας/Συμβουλευτικής (Enterprise/Career/Mentoring Circles™). Οι εν λόγω Κύκλοι, που δημιουργήθηκαν από την Inova, συνδυάζουν τη συμβουλευτική και την προσωπική καθοδήγηση (mentoring, coaching) με την ενεργό μάθηση. Σκοπός τους είναι να παρακινήσουν τα άτομα να προβληματιστούν και να αναπτύξουν είτε μία νέα είτε μία ήδη υπάρχουσα επιχείρηση, να αλλάξουν καριέρα ή να εξελίξουν την επαγγελματική τους καριέρα ή να επανεξετάσουν τους στόχους που έχουν θέσει για την προσωπική τους ζωή. Η μεθοδολογία των Κύκλων έχει αναγνωριστεί ως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων από τους ακαδημαϊκούς της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Aberdeen.

 

Το ΚΜΟΠ είναι μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σκοπός του οργανισμού είναι: (α) να ενθαρρύνει την κοινωνική ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή ευπαθών κοινωνικά ομάδων, (β) να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προωθήσει την κοινωνική συνοχή και ισότητα, (γ) να βελτιώσει την ευημερία των ευάλωτων ομάδων με βιώσιμο τρόπο μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους και της πρόσβασής τους σε πόρους, και (δ) να ευαισθητοποιήσει σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στην προσπάθειά του να εκπληρώσει τους παραπάνω στόχους, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει επί σειρά ετών έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς. Αντικείμενο των δράσεων του ΚΜΟΠ είναι η κοινωνική πρόνοια και η υγεία, η απασχολησιμότητα και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων με έμφαση στην πρόληψη ποικίλων μορφών βίας (π.χ. βία βάσει του φύλου, ρητορική μίσους), στις ποικίλες μορφές έλλειψης ανεκτικότητας (π.χ. ρατσισμός, ξενοφοβία), στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων κτλ., η επιστημονική έρευνα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών μέσω αποκεντρωμένων κοινοτικών δομών (τρία Οικοτροφεία και ένα Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση καθώς, επίσης, κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης σε διάφορες πόλεις), το ΚΜΟΠ συμμετέχει ενεργά τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή έργα διευθετώντας κοινωνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και τους μακροχρόνια ανέργους, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τις μειονοτικές ομάδες. Επιπλέον, συνδράμει στο εταιρικό σχήμα με υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση περισσότερων από 100 εθνικών και Ευρωπαϊκών/διεθνών έργων και πρωτοβουλιών.

Η AcrossLimits είναι μία δυναμική μαλτέζικη ΜΜΕ τεχνολογίας, έρευνας και συμβουλευτικής, η οποία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στους τομείς των ΤΠΕ και της Καινοτομίας. Έως και σήμερα, η κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής για επιχειρήσεις και κοινωνικούς σκοπούς. Με λίγα λόγια, η αποστολή της επιχείρησης συνοψίζεται στην εξής φράση: «Καινοτομία με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο».

Η AcrossLimits ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια, η επιχείρηση έχει διαφοροποιηθεί και πλέον αποτελείται από τρία βασικά τμήματα: Τμήμα Τεχνολογίας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων και Τμήμα Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Τεχνολογίας ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού, διαδικτυακές εφαρμογές (web applications), εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (mobile apps) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη από εμπειρογνώμονες σε θέματα στρατηγικής χρήσης των ΤΠΕ με στόχο τη βελτίωση μίας επιχείρησης και τη ριζική μεταβολή του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Επίσης, η AcrossLimits διαδραματίζει ενεργό ρόλο και βοηθά άλλους οργανισμούς, ώστε να επωφελούνται από προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ για περισσότερο από 15 χρόνια. Η τεχνογνωσία της επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο σε καινοτόμα ερευνητικά έργα αλλά επεκτείνεται και σε αναπτυξιακά έργα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning), την Επιχειρηματικότητα, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (eHealth) και την Ψηφιακή Κουλτούρα (Digital Culture). Άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η AcrossLimits είναι οι ακόλουθες: συμβουλευτική αειφορίας (sustainability consultancy), υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης έργων, διάχυσης, σύνταξης πρότασης έργου, καθώς και στην ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με βάση την υπάρχουσα αγορά.

Το εκπαιδευτικό κέντρο της AcrossLimits, TrainingMalta.com, παρέχει κύκλους μαθημάτων σύντομης διάρκειας με αντικείμενο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Πρόκειται για ένα Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Μάλτας. Τα μαθήματα που διδάσκονται εκεί περιλαμβάνουν: το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO, Ψηφιακό Marketing, Επιχειρηματικότητα, Ρομποτική και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Αν θέλετε να κλείσετε τώρα το μάθημα που σας ενδιαφέρει, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.trainingmalta.com

Η Crystal Clear Soft (CCS) είναι μία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία ασχολείται ενεργά με την έρευνα καινοτόμων χρήσεων της σύγχρονης τεχνολογίας στις ψηφιακές εκδόσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση της γνώσης. Έχει καταφέρει να αναπτύξει πλήθος εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από τη σύλληψη, μελέτη και ανάλυση της αρχικής ιδέας και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό έως τον έλεγχο και την εγκατάσταση του λογισμικού. Η CCS αποτελεί μία εμπορική εταιρεία, κατά κύριο λόγο, με διεθνή παρουσία και σημαντικό πελατολόγιο, ειδικά στον τομέα των εκδόσεων και της εταιρικής εκπαίδευσης.

Ο ΑNDID είναι ο Εθνικός Σύλλογος Διαιτολόγων της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1985 και αριθμεί περίπου 1.000 μέλη. Αποτελείται από μία Εκτελεστική Επιτροπή και μια Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζονται από 11 και 13 μέλη αντίστοιχα, ενώ διαθέτει περισσότερους από 30 Περιφερειακούς Εκπροσώπους. Αποστολή του ANDID είναι η ενίσχυση του ρόλου των διαιτολόγων με σκοπό τη βελτίωση της διατροφικής υγείας στην Ευρώπη και τη μείωση των ανισοτήτων. Για να ανταπεξέλθει στην αποστολή του, προσπαθεί να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας στη διατροφική εκπαίδευση, την επαγγελματική πρακτική, την ερευνητική δραστηριότητα και συνεργασία.

Οι επιμέρους στόχοι του ANDID είναι οι εξής:

  • Προώθηση της εξέλιξης του επαγγέλματος του διαιτολόγου
  • Ανάπτυξη της διαιτολογίας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο
  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών αλλά και με λοιπούς οργανισμούς (επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και κυβερνητικούς)
  • Ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής των ανθρώπων

Ο ANDID είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Dietitians – EFAD) και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων (International Confederation of the Association of Dietitians – ICDA).

Ο ANDID συνεργάζεται με διάφορες ενώσεις επαγγελματιών του τομέα της υγείας, με επιστημονικές κοινότητες που ασχολούνται με θέματα διατροφής, καθώς επίσης, με οργανισμούς, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και τη βιομηχανία τροφίμων.

Ο ANDID θα συνεχίσει δυναμικά να εγκαινιάζει και να διευρύνει το δίκτυο των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται με στόχο τη βελτίωση της διατροφικής υγείας, τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και την επίτευξη οικονομικής ευημερίας.

Ο ANDID, ως ο Επαγγελματικός Σύλλογος Διαιτολόγων Ιταλίας, με την πλούσια εμπειρογνωσία και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει σε θέματα διατροφής, θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή υλοποίηση του έργου “Weight Matters”.